Informacje o dtudiach Warsztaty filmowe w Kazimierzu

Specjalności tego kierunku przeznaczone są dla tych, którzy chcą profesjonalnie zajmować się filmem:

― Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowa
― Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa
― Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamowe
― Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa

Szczególny nacisk stawiamy na praktykę i solidne wykształcenie zawodowe, fachowość zdobywaną w konkretnej pracy w studio i na planie filmowym. Przyszli reżyserzy, operatorzy, aktorzy i producenci stale ze sobą współpracują i w ten sposób uczą się działać w zespole.

Kontakt:

Warszawa
ul. Łucka 11, 00-843 Warszawa
telefon: (0 22) 656 36 16
tel. kom. 604 936 602

godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek : 10:00 - 17:00

 

Kraków
ul. Smoleńsk 14, 31-112 Kraków
tel/fax: 12/422 92 02,
tel. kom. 604 171 286
email biuro: krakow@spoleczna.pl

Godziny pracy biura:
Poniedziałek - Piątek (8:00 - 16:00)

REŻYSERIA FILMOWA, TELEWIZYJNA I REKLAMOWA

Absolwenci przygotowani są do pełnienia funkcji profesjonalnych reżyserów, potrafiących zarządzać powstawaniem filmu lub formatów telewizyjnych - wyreżyserować, nakręcić, zmontować i udźwiękowić własny film, reklamę, animację itd. Mają wiedzę o dramaturgii, metodach interesującego opowiadania fabuły i kreatywnego montażu, a także – jako jedyni w Polsce – są przygotowani do reżyserii reklam, teledysków i innych krótkich form. Wiedzą jak prowadzić ekipę filmową i współpracować z operatorem, aktorem i innymi członkami ekipy, znają wszystkie fazy pre-produkcji, zdjęć i post-produkcji filmu.

SZTUKA OPERATORSKA FILMOWA, TELEWIZYJNA I REKLAMOWA

Absolwenci tej specjalności opuszczą szkołę jako zawodowcy, którzy potrafią zarządzać procesem powstawania zdjęć do filmu i telewizji, a zwłaszcza: współpracować z reżyserem na wszystkich etapach powstawania filmu, prowadzić kamerę (szwenkować), zbudować potrzebny nastrój sceny operując światłem, kolorem i ekspozycją, współpracować z ekipą techniczną – oświetlaczami, wózkarzami, brygadą techników, dźwiękowcami, charakteryzatorami i innymi fachowcami z ekipy.

PRODUKCJA FILMOWA, TELEWIZYJNA I REKLAMOWA

Absolwent tej specjalności przygotowany jest do kierowania wszystkimi aspektami produkcji filmu. Posiada wiedzę jak zapewnić finansowe i twórcze warunki do takiej produkcji. Potrafi zarządzać filmem organizacyjno-operacyjnie i finansowo: sporządzić budżet i dysponować nim, opracować i kontrolować harmonogram zdjęć, zabezpieczyć odpowiednią technikę i obiekty zdjęciowe, kontrolować koszty i umożliwić reżyserowi zdjęcia bez problemów i zakłóceń.

AKTORSTWO W FILMIE, TELEWIZJI I REKLAMIE

Absolwent dysponuje praktycznymi umiejętnościami tworzenia ról w filmie, TV i reklamie. Szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie do pracy z kamerą i mikrofonem oraz na skuteczne prezentowanie się na castingach filmowych i reklamowych. Istotnym aspektem studiów jest również nabycie niezbędnej pewności siebie, przez co absolwent przygotowany jest do wszelkiego rodzaju wystąpień publicznych i do wykonywania wszelkich zawodów wymagających doskonałej kontroli głosu i ciała.
Kariera zawodowa Absolwenta:


Zdobyta wiedza pozwala znaleźć pracę:
  • w profesjonalnych produkcjach filmowych, programach telewizyjnych , reklamach, teledyskach, dokumentach, reportażach, na stanowisku reżysera, producenta, kierownika produkcji, kierownika planu, operatora obrazu, operatora kamery, reżysera światła oraz w charakterze aktora w różnych gatunkach filmowo - telewizyjnych i w reklamie.

  • w instytucjach artystycznych, kinematografii i telewizji, na stanowiskach kierowniczych i programowych, w agencjach reklamowych i domach produkcyjnych na stanowiskach szefów produkcji, producentów, reżyserów i operatorów itd.