Informacje o dtudiach Warsztaty filmowe w Kazimierzu

Wiedza zdobyta na tym kierunku pozwala znaleźć pracę:

  • w profesjonalnych produkcjach filmowych, programach telewizyjnych , reklamach, teledyskach, klipach, dokumentach, reportażach, na stanowisku reżysera, drugiego reżysera i asystenta reżysera, producenta, kierownika produkcji, kierownika planu i ich asystentów, operatora obrazu, operatora kamery, reżysera światła oraz w charakterze aktora w różnych gatunkach filmowo - telewizyjnych i w reklamie.
  • w instytucjach artystycznych, kinematografii i telewizji, na stanowiskach kierowniczych i programowych, w agencjach reklamowych i domach produkcyjnych na stanowiskach szefów produkcji, producentów, reżyserów i operatorów itd.


Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia w ramach odrębnej ścieżki kształcenia Zarządzanie produkcją filmową i telewizyjną na kierunku Zarządzanie.