Informacje o dtudiach Warsztaty filmowe w Kazimierzu

Czesne za rok studiów  Płatność w 10 ratach Płatność w 2 ratach
Tryb stacjonarny 800 zł 3950 zł
Tryb niestacjonarny  700 zł 3450 zł

 

Czesne może być opłacane jednorazowo - pełna kwota płatna do 25.09.2013r, w dwóch ratach - I rata płatna do 25.09.2013r. i II płatna do 25.02.2014r. oraz w 10 ratach płatne do: I - 25.09; II - 25.10; III - 25.11; IV - 25.12; V - 25.01; VI - 25.02; VII - 25.03; VIII - 25.04; IX - 25.05; X - 25.06.

Opłata rekrutacyjna - 100 zł

Opłata za legitymację elektroniczną z kartą miejską - 20 zł

Wpisowe dla kandydatów z UE - 400 zł (promocja - 0 zł lub 50 zł, szczegóły w zakładce Promocje)

Wpisowe dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł

Wpisowe dla kandydatów spoza UE - € 200

 

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rekrutacyjną, wpisowe i opłatę za legitymację) należy uiścić na wybrane konto bankowe uczelni:

BOŚ S.A. O/Łódź Nr.: 39 1540 1245 2001 4801 1770 0001

NORDEA BANK POLSKA SA O/Łódź Nr 57 1440 1231 0000 0000 0580 5414

PKO BP SA 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086


W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię, kierunek i stopień studiów. Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów!
Opłaty kwalifikacyjne można również uiścić w Biurze Rekrutacji podczas składania dokumentów.

Opłaty kwalifikacyjne są:

  • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
  • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
  • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów