Informacje o dtudiach Warsztaty filmowe w Kazimierzu

Realizowane przedmioty:

Reżyseria

Scenariopisarstwo
Storyboardowanie
Scenografia
Reżyseria filmu reklamowego i małych form filmowych
Reżyseria filmowa i telewizyjna
Reżyseria filmu dokumentalnego
Reżyseria filmu animowanego i efektów specjalnych
Multimedia
Praca z aktorem
Sztuka operatorska
Fotografia
Montaż
Zastosowanie dźwięku w filmie i TV
Analiza dzieła filmowego
Organizacja produkcji telewizyjno-filmowej
Historia filmu
Teorie filmowe
Historia dramatu i literatury
Historia sztuki
Estetyka i filozofia
Psychologia i socjologia


 

Sztuka operatorska

Realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego
Praca operatora w reklamie
Dramaturgia światła
Technika i technologia zdjęciowa
Techniki  animacji i zdjęcia specjalne
Współpraca operatora z reżyserem
Organizacja produkcji telewizyjno-filmowej
Storyboardowanie
Fotografia
Multimedia
Scenografia i plastyka filmowa
Dźwięk i muzyka w filmie
Historia sztuki
Historia filmu
Montaż
Zdjęcia specjalne

Aktorstwo

Dykcja
Artykulacja
Impostacja głosu
Plastyka ruchu
Akrobatyka
Walki sceniczne
Taniec
Praca z kamerą
Dubbing i podsynchrony
Estrada i kabaret
Aktor  w reklamie
Praca nad rolą
Wiersz
Czytanie lektorskie
Piosenka aktorska
Charakteryzacja
Promocja własna (portfolio aktorskie, agencje, castingi itp.)


 

Produkcja

Organizacja i ekonomika kinematografii, telewizji oraz produkcji filmowo telewizyjnej
Finansowe aspekty produkcji filmowo-telewizyjnej
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Reklama i PR
Nauka o organizacji
Film i sztuki audiowizualne
Historia kultury i sztuki
Prawo mediów i działalności artystycznej
Prawo własności intelektualnej
Technika i technologia produkcji filmowo-telewizyjnej
Psychologia i socjologia
Realizacja (produkcja etiud filmowych i telewizyjnych)
Technologia informacyjna
Analiza i planowanie budżetów produkcyjnych
Fotografia i film

 

 

Uwaga:  Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.